La medicina de l'anima

Els animals, la medicina de l'anima
El desenvolupament de la consciència per curar cos, ment i ànima.

El concepte d'aquesta medicina, prové dels nadius americans. És un estil de vida que implica caminar sobre la Mare Terra en perfecta harmonia amb l'univers, al costat dels nostres animals, la sanació del cos, la ment i el nostre ser, aportant enteniment i compassió.
Els nostres pròxims, els animals, a través dels seus hàbits i patrons de comportament ens transmeten savis missatges de sanació, les seves lliçons sobre com viuen i el seu respecte cap a la natura.
Cada animal aporta una completa harmonia, amb la força de la seva essència, un procés d'aprendre a ser intuïtius, per buscar les veritats de la natura ia relacionar-se amb aquestes criatures, i observar des del silenci, la gran màgia que ens ofereix la mare natura .