La por

La por es una sensació d'angustia provocada per la presencia d'un perill real o imaginari.