Munay

0

Em dic Munay que representa l 'amor incondicional, l 'energia mes important a la vida, i per  això  soc la relacions publiques de la guarderia  !!! Un propòsit de vida es donar  amor , alegria i benestar a tothom.