Normes.

Compromis de responsabilitat i lealtat.

Demanem que la majoria dels adoptants tinguin jardí. Tot i que depenent del cas es pot valorar opcions de domicilis mes petits o inclús pisos, però sempre es mes limitat.
Pel que fa els cadells, no es donaran en adopció a cases on els deixaran sols durant moltes hores de forma habitual.
Tots els gossos viuran principalment dins de casa, com la resta de membres de la família i en cap cas fora o al garatge.
Sota ningun concepte es tindrà al gos lligat de manera habitual.
Tots els gossos tindran aliments frescos i aigua, un refugi sec i net, a l'exterior i els hi proporcionarem l'exercici diari que necessiten.
Tots els gossos tindran un collaret segur amb la identificació pertinent i que el portaran en tot moment.
Totes les famílies adoptives compliran totes les lleis aplicables que regulen el control i la custòdia dels animals.
Totes les famílies adoptives proporcionaran atenció mèdica segons el prescrit pel seu veterinari, incloent, entre d'altres, exàmens anuals, vacunes i tractament no programat per a qualsevol malaltia / lesió.
Tots els gossos s'adoptaran com a company personal i no com a regal o gos de guàrdia.
Tots els gossos es retornaran a la Guarderia si és necessari trobar una altra llar per al gos. Cap gos serà donat a una altre persona per qualsevol motiu en qualsevol moment de la seva vida.
La Guarderia no assumeix cap responsabilitat ni es responsabilitza dels danys i perjudicis causats per l'animal adoptat a la propietat, persona o altres animals de companyia. Si hi ha problemes mèdics després de l'adopció, la Guarderia no es responsabilitza de les despeses veterinàries.
Si teniu altres animals domèstics, s'han de esterilitzar o castrarsi adopteu. A més, les altres mascotes han d'estar al dia de totes les vacunes.
L'objectiu primordial de la Guarderia és posar els nostres gossos en llars permanents i estimulants. Tingueu en compte els molts anys d'atenció i compromís en adoptar un gos.
Per ajudar a garantir que col·loquem els nostres gossos en llars adequades, responsables i compromeses, tenim una aplicació i un procés de selecció. La Guarderia es reserva el dret de rebutjar qualsevol adopció.